18:37:58 EST Wed 14 Nov 2018
Enter Symbol
or Name
USA
CAV:ZEN - Zenyatta Ventures Ltd. - http://www.zenyatta.ca18:37:58 EST
Sym-XBid - AskLastChg%ChVol$Vol#TrOpen-Hi-LoYear Hi-LoLast TrNewsDelay
ZEN - V  2.50.415 · 0.4350.50.415-0.005-1.211.45150.44  0.44  0.4150.84  0.4015:45:29Oct 1615 min RT 2¢
TSX-V - V2.50.415 · 0.4350.50.415-0.005-1.25.02110.44  0.44  0.4150.84  0.4015:45:2915 min
Alpha - A 0.415-0.005-1.24.5220.415  0.415  0.41511:59:2015 min
TriAct - M 0.420.401    Nov 07 15:37:1415 min
Aequitas NEO - U 0.415-0.005-1.21.5110.415  0.415  0.41511:00:4115 min

Recent Trades - Last 10 of 15
Time ETExPriceChangeVolumeBuyerSellerMarkers
15:45:29V0.415-0.0055009 BMO Nesbitt1 AnonymousK
14:59:40V0.4250.0051,50022 Fidelity99 JitneyK
14:59:17V0.425 3880 National Bank2 RBC
14:59:17V0.42 50022 Fidelity2 RBCK
11:59:20V0.4150.0120080 National Bank7 TD Sec
11:59:20A0.415-0.00550099 Jitney7 TD SecK
11:59:20A0.415-0.0054,0001 Anonymous7 TD SecK
11:59:20V0.430.0150085 Scotia7 TD SecK
11:00:41M0.415-0.0054007 TD Sec33 CanaccordE
11:00:41U0.415-0.0051,50099 Jitney33 CanaccordK

Sign-up for a FREE 30-day Stockwatch subscription and SEE NO ADS

Recent Bulletins
No news items to display